Contact

Algemeen

E-mail: info@ovdenhoorn.nl
IBAN: NL47RABO0358202167
BTW nummer: NL
KvK Haaglanden: 40398532

Bestuur

Heb je vragen over bestuurlijke of redactionele zaken? De contactgegevens van de betreffende aanspreekpunten zijn hieronder weergegeven.

Functie Naam Email
Voorzitter Robert van Leeuwen voorzitter@ovdenhoorn.nl
Penningmeester Johan van der Plaat penningmeester@ovdenhoorn.nl
Secretaris Trees Vermeulen secretaris@ovdenhoorn.nl
Uitvoerend secretaris Amber de Gier info@ovdenhoorn.nl
Bestuurslid Maurice Mooij maurice@ovdenhoorn.nl
Bestuurslid Dustin Huisman dustin@ovdenhoorn.nl