Lidmaatschap

Redenen om lid te worden

  • Toegang tot actuele informatie over de ontwikkelingen in Den Hoorn;
  • Collectieve belangenbehartiging bij de lokale overheid;
  • Exclusieve toegang tot de jaarlijkse gemeenschappelijk netwerkbijeenkomst.

Voorwaarden en statuten

De voorwaarden van een lidmaatschap van Ondernemersvereniging Den Hoorn zijn als volgt:

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.
  • Aan nieuwe leden wordt tot en met de maand mei 100% van het reguliere contributiebedrag in rekening gebracht, de overige maanden (juni t/m december) wordt er een korting berekend naar rato.
  • Opzeggingen gaan in per 1 januari van het volgend kalenderjaar, indien zij de vereniging minimaal een maand voor het verstrijken van het oude kalenderjaar bekend zijn (vóór 1 december).

Download het document (PDF) met de statuten en de voorwaarden van de Ondernemersverening Den Hoorn.

Lidmaatschap beëindigen
Opzeggingen moeten de vereniging schriftelijk (per brief of e-mail) minimaal een maand vóór het verstrijken van het kalenderjaar bereiken (uiterlijk 30 november).

Wat kost een lidmaatschap

De jaarlijkse contributiebijdrage bedraagt € 245,- (ex. BTW).

  • Een lidmaatschap van Ondernemersvereniging Den Hoorn wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.