Over ons

Visie, missie en strategie

Belangenbehartiging

Wij zijn als vereniging onderdeel van de ondernemersfederatie Midden-Delfland. Een afvaardiging van het bestuur van de federatie zit ongeveer 6 maal aan tafel bij de gemeente met de wethouders en andere partijen, om diverse zaken te bespreken. Daarnaast kan ook u, als er zaken spelen, dit doorgeven aan het bestuur zodat deze dit ingebracht kan worden in dit overleg.

Economische ontwikkeling

Het economisch klimaat, zowel voor de kern van Den Hoorn, als ook het buitengebied en uiteraard ook het bedrijventerijn Harnaschpolder, wordt ook met regelmaat besproken in ons bestuur, maar ook op gemeente breed nivo.

Verbinding

Verbinding is er op 2 manieren. Onze belangrijkste taak voor verbinding is tussen de ondernemers zelf. Hiervoor worden meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd per jaar.
Een andere verbinding is de bereikbaarheid van onze bedrijven, bereikbaarheid is erg belangrijk voor logistiek en de dienstverlening van vele bedrijven. Dit heeft dan ook met regelmaat de aandacht.

Samenwerking

De samenwerking is er tussen de diverse ondernemers. Als voorbeeld: het centrumplan van Den Hoorn waar al jaren veel discussie opgeroepen is, maar ook aktie is ondernomen, om met een groep ondernemers de actiegroep 'wij zijn het zat' op te starten.
Daarnaast hebben we ook 6 maal per jaar een bestuursoverleg met de overige ondernemersverenigingen uit de ondernemersfederatie.

Het Bestuur