Lid worden

Voorwaarden en statuten

De voorwaarden van een lidmaatschap van Ondernemersvereniging Den Hoorn zijn als volgt:

Download het document (PDF) met de statuten en de voorwaarden van de Ondernemersverening Den Hoorn.

Lidmaatschap beëindigen
Opzeggingen moeten de vereniging schriftelijk (per brief of e-mail) minimaal een maand vóór het verstrijken van het kalenderjaar bereiken (uiterlijk 30 november).

Algemeen

E-mail: info@ovdenhoorn.nl
IBAN: NL47RABO0358202167
BTW nummer: NL
KvK Haaglanden: 40398532